Wat geloven wij?

Het is niet altijd makkelijk om over je geloof te praten. Want: Waar begin je? Begrijpt de ander wat je zegt? En terwijl je praat, ga je er misschien zelf aan twijfelen.   

Als we in het evangelie horen dat geïnteresseerde mensen naar Jezus toekomen en hem vragen waar hij vandaan is en wat hij toch aan het doen is, antwoordt hij niet met een overdaad van woorden, maar slechts met de eenvoudige uitnodiging; ‘ga mee om het te zien’ (Joh. 1,39). Jezus nodigt mensen uit om met hem mee te gaan om te groeien in geloof.

Meegaan met Jezus, leerling worden van hem , is het belangrijkste waar het in het christelijk geloof om gaat. Iedereen kan op zijn of haar manier in zijn voetstappen treden . En zo zijn we als christenen waar ook wereld, in welke levensfase of omstandigheid men zich ook bevindt, bezig met vraag: ‘Hoe kan ik Jezus navolgen’.

Je begrijpt het al: de persoon van Jezus Christus staat centraal in ons geloof. Zoals de kerktorens boven ieder Nederlands dorp uitsteken en symbolisch naar boven wijzen, zo heeft Jezus in zijn (korte) leven op aarde ons de weg naar de God gewezen. Hij heeft het met woorden samengevat toen Hij zei: ‘Bemint God en de naaste’.

 

Wij zijn van God, de wereld is van God, en om meer van hem te worden volgen wij de weg van Jezus, de weg naar de liefde. Het is daarom belangrijk om steeds weer te putten uit de bronnen van het geloof, ermee aan de slag te gaan, te bidden, te vieren en er met elkaar over te spreken. 

Sluit Menu