Waarom Jezus?

Nooit is er iemand in de geschiedenis geweest die zoveel mensen heeft bewogen en geïnspireerd als Jezus van Nazareth. Na 2000 jaar zijn er vandaag de dag meer dan een miljard mensen op deze wereld volgeling van deze man.

Jezus was zo gewoon. Door zijn naaste omgeving uit Nazareth werd hij gezien als één van hen, de zoon van de timmerman Jozef. Jezus was dan ook geen politiek figuur, hij heeft geen boeken geschreven, hij heeft het zwaard niet gehanteerd en leefde de laatste jaren van zijn leven zelfs zonder vaste woning.

Na zijn doop door Johannes in de Jordaan ervaarde hij de zalving met de heilige Geest en de liefde van de Vader. Hij ging de omgeving in om van Gods Koninkrijk te spreken. Mensen zijn Hem gaan volgen. Sommigen van hen riep Hij, anderen voegden zich bij Zijn gezelschap. Die Hem nader leerden kennen, zagen dat Hij meer was dan een leraar (rabbi). In Hem ontdekten ze dat Hij de Christus was, wat betekent ‘gezalfde’, de Zoon van God.

Na zijn gruwelijke dood aan het kruis, wordt Hij dezelfde dag nog begraven. Zijn leerlingen die door angst en verdriet zijn overmand sluiten zich op in Jeruzalem. Vervolgens horen wij in de evangeliën de onvoorstelbare getuigenissen van mensen die Jezus levend hebben ontmoet met de wonden in Zijn lichaam. Het duurt nog even voordat de apostelen en leerlingen dat kunnen geloven. Die eerste dag, tevens de eerste dag van de week, wordt sindsdien de ‘dag van de opstanding’ gevierd en stapelen de getuigenissen zich op.

Maar met dit alles, stellen we onszelf vandaag misschien de vraag, is het wel allemaal zó gebeurd? Heeft Jezus wel echt geleefd? Hebben mensen er in de loop der tijd niet hun eigen draai aan het verhaal gegeven?

Om die vragen te beantwoorden kunnen wij op zoek gaan. We kunnen gaan kijken naar wat de geschiedenis ons erover zegt, archeologische vondsten en de oude geschriften en getuigenissen die keer op keer zijn vermenigvuldigd en vertaald en die veel mensen tot geloof hebben gebracht. We moeten ook beseffen dat men in de tijd van Jezus ook wist dat dat iemand die dood en begraven was, nooit meer tot leven zou komen. Wanneer mensen Jezus nooit meer hadden gezien, had men die verrijzenisverhalen nooit aangenomen. Hier komt nog bij dat de eerste volgelingen zich niet populair maakten bij de toenmalige machthebbers en gedood zijn omdat ze hun geloof in Jezus niet wilden afzweren. Later werden er op veel van hun graven kerken gebouwd, als waren deze martelaren het zaad dat moest sterven om geloofsbloei tot stand te brengen.

Door de heilige Geest gedreven zijn mensen de wereld ingegaan en is het zo ook bij ons gekomen. Jezus wil ons samenbrengen en maken tot één grote familie van God, die wij onze hemelse Vader mogen noemen.

Sluit Menu